Translate from Google

enfrdeitptrues

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Μείζον πρόβλημα με τα απορρίμματα στα ξενοδοχεία | Παράταση για 1.1.2023 ζητά η ΠΟΞ

POX TASIOSΜείζον πρόβλημα για τα ξενοδοχεία με την αλλαγή του χρόνου, αποτελεί η έναρξη ισχύος των νόμων 4736/2020 και 4819/2021 που επιβάλλουν από 1-1-2022 και στα ξενοδοχεία συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση της χρήσεως ορισμένων πλαστικών προϊόντων.

Το θέμα είχε αναδείξει τον Οκτώβριο το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, καθώς σύμφωνα με τον ψηφισθέντα νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021), ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών, catering με ετήσιο τζίρο άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης με ετήσιο τζίρο άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), υποχρεούνται αφενός να εφαρμόσουν διαδικασίες αποφυγής δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και αφετέρου να καταχωρούν σε ετήσια βάση τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Η ΠΟΞ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με επιστολή της προς τον κ. Κώστα Σκρέκα, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρεται στο θέμα αυτό και τα προβλήματα που δημιουργεί, ζητώντας παράταση της ισχύος του νόμου για την 1η Ιανουαρίου 2023.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η επιστολή τονίζει ότι “Οι διατάξεις των νόμων 4736/2020 και 4819/2021 επιβάλλουν από 1-1-2022 και στα ξενοδοχεία συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση της χρήσεως ορισμένων πλαστικών προϊόντων.

 Ενώ μάλιστα στον κλάδο της εστίασης η υποχρέωση ετήσιας καταχώρησης των παραγόμενων αποβλήτων των τροφίμων σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα συνδέεται με τον τζίρο της επιχείρησης (για τις επιχειρήσεις catering εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 300.000 ευρώ και για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ), στην περίπτωση των ξενοδοχείων η συγκεκριμένη υποχρέωση εφαρμόζεται οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις δυναμικότητας άνω των 100 κλινών (δηλαδή άνω περίπου των 50 δωματίων), για τη μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή, του κλάδου.

GRAND HOTEL MITSISΚαι το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουν τα μέλη μας να είναι συνεπή σε υποχρεώσεις στις οποίες πρακτικά, για λόγους που δεν τα αφορούν, είναι αδύνατο να συμμορφωθούν;

Στις περιοχές εκτός αστικών κέντρων και ακόμα περισσότερο στα νησιά υπάρχουν πλείστες όσες ιδιαιτερότητες και προβλήματα, όπως έλλειψη υποδομών (ΧΥΤΑ, υποδομές ανακύκλωσης) και αμέτρητες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις (χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως ακόμα δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα της διάθεσης υγρών αποβλήτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας σε αγροτεμάχια) που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την συμμόρφωση των επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σήμερα το 80% περίπου των Δήμων δεν διαθέτει ακόμα τις απαραίτητες υποδομές για την αποκομιδή και διαχείριση οργανικών αποβλήτων”.

Και ερωτά ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γρηγόρης Τάσιος: “Υπό αυτές τις συνθήκες πώς θα εφαρμοστούν οι νέες ρυθμίσεις;
Ποιος ο λόγος να γίνεται η μέτρηση και η απόθεση, όταν δεν μπορεί να γίνει η αποκομιδή”;

Και ζητά: “Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε να παραταθεί ο χρόνος έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων, που κατά τα ανωτέρω δεν μπορούν για αντικειμενικούς λόγους να  εφαρμοστούν σήμερα, για την 1-1-2023, άλλως αυτές να μη συνοδεύονται μέχρι τις 31-12-2022 από κυρώσεις, ευελπιστώντας πως μέχρι τότε οι Δήμοι θα έχουν διαμορφώσει ολοκληρωμένα σχέδια αποκομιδής – απόθεσης οργανικών αποβλήτων.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο και να επεκταθεί, όπως είναι δίκαιο και σωστό, το κριτήριο του τζίρου (ως προς την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων) και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε σχέση με τα έσοδά τους που προέρχονται από τις υπηρεσίες εστίασης (και όχι και τις υπηρεσίες διαμονής). Σημειώνεται πως, όπως επιβεβαιώνεται και από τον επιμερισμό των συντελεστών ΦΠΑ στο ξενοδοχειακό προϊόν (βάσει σχετικής εγκυκλίου της ΑΑΔΕ) το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης προέρχεται από τη διαμονή και όχι από την παροχή υπηρεσιών εστίασης και επομένως αντίστοιχα περιορισμένα είναι τα παραγόμενα οργανικά απόβλητα”.

Ο νόμος

O νέος νόμος που αποτελεί ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας, θα προσθέσει αρχικά σημαντικό διαχειριστικό βάρος και διαδικασίες στα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις Εστίασης και ακολούθως και κόστος, στην βάση του “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ, ΕΔΩ
“Ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία προβλέπονται διοικητικές, ακόμα και ποινικές κυρώσεις για τους κατά περίπτωση παραβάτες, αλλά και χρηματικά πρόστιμα προς την Ελληνική Δημοκρατία ως συνέπειες μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Με τον νόμο 4819/2021 θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για δωρεές τροφίμων, ενώ θεσπίζεται σύστημα «πληρώνω όσο πετάω», που θα εφαρμόσουν οι ΟΤΑ, από τον Ιανουάριο 2023. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Προωθείται επίσης, η οργάνωση κι εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τα εστιατόρια με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ ειδικά τα ξενοδοχειακά καταλύματα που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Απόβλητα τροφίμων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Με τον πρόσφατο νόμο 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων με μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντίκτυπου της χρήσης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Με το νόμο αυτό, γίνεται ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 στην εθνική Νομοθεσία.

Απόβλητα τροφίμων

Σε εφαρμογή του άρθρου 4, στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση:


α) αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, όπως μέσω της μείωσης:
αα) των οργανικών αποβλήτων από την παραγωγή τροφίμων ή
αβ) των ακατάλληλων υλικών και προϊόντων για κατανάλωση ή επεξεργασία,
β) χρήση απούλητων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση μέσω δωρεών και αναδιανομής ή περαιτέρω επεξεργασίας τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση,
γ) χρήση ως ζωοτροφή ή εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των «πρώην τροφίμων», όπως ορίζονται στο σημείο 3 του Παραρτήματος Α’ του Κανονισμού (ΕΕ) 68/2013, της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών (L 29) που δεν προορίζονται για διατροφή,
δ) χρήση για λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό στη γεωργία ή για παραγωγή ενέργειας μέσω βιοαερίου,
ε) αποτέφρωση με ενεργειακή ανάκτηση,
στ) διάθεση, όπως με αποτέφρωση ή υγειονομική ταφή.

Για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, λαμβάνονται μέτρα με στόχο:
– Έως το 2030, τη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού.
– Τη μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων το έτος 2022 των κατά κεφαλήν αποβλήτων τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή, με επανεξέταση του ποσοτικού αυτού στόχου έως την 1/1/2024 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
– Την ενθάρρυνση της δωρεάς και την αναδιανομή τροφίμων, με προτεραιότητα στην ανθρώπινη διατροφή έναντι της χρήσης τους ως ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή.
Από την 1η.1.2022 ακολουθούν την προαναφερθείσα ιεράρχηση ως προς την πρόληψη δημιουργίας και διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων μεταξύ άλλων, οι παρακάτω φορείς:
– τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως εκάστοτε ισχύει,
– οι επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) κατά την έννοια της παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €),
– οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), όπως εκάστοτε ισχύει, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

Οι φορείς αυτών των δραστηριοτήτων υποχρεούνται να καταχωρούν ετήσια τα παραγόμενα απόβλητα τροφίμων, καθώς και τα πλεονάσματα τροφίμων, τα οποία διατίθενται ως δωρεά, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η καταχώριση γίνεται ενιαία από τον φορέα λειτουργίας της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εγκαταστάσεων ή καταστημάτων που αυτός διαθέτει, για κάθε μία δραστηριότητά της.

Στην πλατφόρμα θα καταχωρούνται από τους φορείς οι ποσότητες των αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία («πρώην τρόφιμα»), ο κωδικός Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) (συμπεριλαμβανομένων των κωδικών ΕΚΑ 20 01 08, 20 01 25 και 20 03 02), ο προορισμός και η μέθοδος διαχείρισης.

Για την ενθάρρυνση της δωρεάς και της αναδιανομής τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του ανθρώπου, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των δωρητών και των δωρεοδόχων και οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας. Τα πλεονάσματα τροφίμων μπορούν να αναδιανέμονται υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Επίσης, οι δωρητές διασφαλίζουν ότι τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων όσον αφορά στη διαχείριση των αλλεργιογόνων τροφίμων, την αναδιανομή των τροφίμων και τη νοοτροπία ασφάλειας των τροφίμων». Οι δωρεοδόχοι, ως τελικοί καταναλωτές, είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συντήρηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή και διάθεση των τροφίμων στους ωφελούμενους.

Επιπρόσθετα, επιτρέπεται η δωρεάν αναδιανομή τροφίμων που αποτελούν προϊόν παραλαβής ή κατάσχεσης από τις αρμόδιες αρχές για λόγους που δεν σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων, για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Διεύρυνση φορολογικών κινήτρων για δωρεές

Στη συγκεκριμένη νομοθεσία γίνεται ειδική αναφορά και ως προς τα φορολογικά κίνητρα για δωρεές με σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, με το ποσό του φόρου να μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Το τέλος αυτό θα υπολογίζεται βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και τρόπων υπολογισμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους.

Το ίδιο θα ισχύσει για την εφαρμογή του συστήματος αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2023 και για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, και εν συνεχεία από την 1η Ιανουαρίου 2028 από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων.

Βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα)

Στα Βιολογικά απόβλητα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από εστιατόρια, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας.

Από 1ης.1.2023 τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των βιοαποβλήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εάν δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων.

Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης

Οι φορείς λειτουργίας κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα καταστήματα μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, χώροι μαζικής εστίασης ξενοδοχείων και γενικώς τουριστικών εγκαταστάσεων, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 2161), με δυνατότητα άνω των εκατό (100) εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, θα πρέπει να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας, και ειδικώς τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, που διαθέτουν τουλάχιστον εκατό (100) κλίνες, διασφαλίζουν τη δυνατότητα χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών τουλάχιστον για τις πλαστικές συσκευασίες, σε κάθε δωμάτιο.

Πρόγραμμα μείωσης σπατάλης τροφίμων

Υπενθυμίζεται ότι πρόγραμμα μείωσης σπατάλης τροφίμων “τρέχει” το WWF σε συνεργασία με την Unilever. Ως γνωστόν, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του προγράμματος και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων έως 25% στα τρία συμμετέχοντα ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach, Marriott Athens του Ομίλου Χανδρή) το Καλοκαίρι του 2019, το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία» ξεκίνησε έναν νέο κύκλο δυναμικής δράσης κατά της σπατάλης τροφίμων με τη συμμετοχή 11 ακόμα ελληνικών ξενοδοχείων σε Κρήτη, Ρόδο και Κω.

Ειδικότερα, οι όμιλοι και τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία με αλφαβητική σειρά είναι τα εξής: Apollo Hotels (Apollo Blue & Apollo Beach), Electra Hotels & Resorts (Electra Palace Rhodes) Esperia Group (Esperos Village Blue & Spa), H Hotels Collection – Hatzilazarou Group (Princess Andriana Resort & Spa), Metaxa Hospitality Group (Creta Maris Beach Resort), Mitsis Hotels (Blue Domes Resort & Spa), Mitsis Hotels (Rodos Village Beach Hotel & Spa), Phaea Resorts (Cretan Malia Park), S Resorts- Sapounakis Group (Ikaros Beach Resort & Spa), Vasia Hotels (Vasia Resort & Spa).

Η συμμετοχή 11 νέων ξενοδοχείων στο πρόγραμμα έρχεται αφενός να επικυρώσει την έως τώρα επιτυχημένη πορεία του προγράμματος και αφετέρου να επιβεβαιώσει πως, παρόλο που ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει πληγεί σοβαρά λόγω της πανδημίας, η μείωση της σπατάλης τροφίμων μπαίνει στο επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ξενοδοχείων και εμφανίζεται ως ένα βασικό μέσο εξοικονόμησης πόρων και ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πρακτικών τους.


Πρώτες παρατηρήσεις σπατάλης τροφίμων WWF Kitchen ξενοδοχεία
Ήδη, κατά την τρέχουσα φάση του προγράμματος, που στο σύνολό του υλοποιείται με την υποστήριξη της Unilever Food Solutions και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2022, προέκυψαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων στις εγκαταστάσεις τους, αποκομίζοντας παράλληλα, πολλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Τα ευρήματα θα συμβάλλουν ακολούθως στη δημιουργία μιας πολύτιμης και πρωτοποριακής δεξαμενής γνώσης για την χαρτογράφηση και καταπολέμηση του συγκεκριμένου προβλήματος στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ενδεικτικά, από τις πρώτες καταγραφές δεδομένων που υλοποίησαν τα ξενοδοχεία και ανέλυσε το WWF Ελλάς προέκυψε ότι για κάθε πελάτη ξενοδοχείου πετιούνται κατά μέσο όρο περίπου 350 γραμμάρια τροφής την ημέρα, από την προετοιμασία και τον καθαρισμό φρούτων και λαχανικών ως την τελική παράθεση στον μπουφέ και το σερβίρισμα. Όπως διαπιστώθηκε, όμως, η πολύτιμη τροφή δεν χάνεται μόνο στην κουζίνα, αλλά και στο πιάτο των επισκεπτών. Μάλιστα σε περισσότερα από τα μισά ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, η σπατάλη στο πιάτο των επισκεπτών κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τη σπατάλη τροφίμων στην παράθεση του μπουφέ πρωινού!

Και πιστοποίηση

Παράλληλα, η TÜV AUSTRIA Hellas συνεχίζει να προκρίνει το βιώσιμο μέλλον και σε συνέχεια της συμμετοχής της στη Συμμαχία κατά της Σπατάλης Τροφίμων, παρουσιάζει το ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «No Food Waste», σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», το οποίο αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων ενός Οργανισμού, που προκύπτει ή δύναται να προκύψει σε αυτόν.

Η πρωτοποριακή υπηρεσία, που απευθύνεται σε όλους τους Οργανισμούς της διαχειριστικής αλυσίδας τροφίμων, αναδεικνύει την υπευθυνότητα, την κοινωνική συνείδηση και ευαισθησία, καθώς και την επιχειρηματική ηθική που διέπουν κάθε Οργανισμό, ο οποίος καθορίζει και ενεργεί σχετικά με την ανάπτυξη διαρκώς αξιολογούμενων μεθόδων διαχείρισης και αξιοποίησης των τροφίμων, με στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων, σε όλα τα στάδια λειτουργίας του.

Συγκεκριμένα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Φαγητού και εστιάζοντας στην Εταιρική Ευθύνη, η TÜV Austria Hellas αναλαμβάνει δράση και αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην πρόληψη και εξάλειψη επιβαρυντικών, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, πρακτικών.

Με το καινοτόμο σχήμα «No Food Waste», απευθύνεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων και παίρνει θέση στον αγώνα για την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, εξασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια και το θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Σημειώνεται ότι το Ιδιωτικό Σχήμα «No Food Waste» αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» ο οποίος μάχεται διαχρονικά κατά της σπατάλης τροφίμων. Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα με συνεχώς αυξανόμενη θέση στις προτεραιότητες των κρατών. Το Σχήμα, συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου αυτού φαινομένου με πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη διαβίωση, στη συνέχιση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια και στην οικονομία. Η πρόληψη, η βελτιωμένη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων, η αξιοποίηση υπολειμμάτων και οι εθελοντικές συμφωνίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για επιτάχυνση της προόδου σε ό,τι αφορά την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. για μείωση κατά 50% των παραγόμενων απορριμμάτων τροφίμων, έως το 2030.

Πηγή: money-tourism.gr

contact

Επισκεψιμότητα